Vår story

En klubb utan bana

Ålands Golfklubb grundades av ett sällskap åländska golfentusiaster redan år 1975, men det dröjde ända till början av 1980-talet innan beslutet om att bygga den första bansträckningen i Kastelholm. De första nio hålen stod klara 1983 och ytterligare nio hål var klara 1988, vilket innebar att Åland hade fått sin första fullskaliga 18-hålsbana, designad av svenske banarkitekten Jan Sederholm. Denna bana fick senare namnet Slottsbanan.

År 1993 stod ytterligare nio hål klara, på markerna väster och söder om dagens klubbhus. Utvecklingen fortsatte i den här riktningen och 1997 kunde en ny 18-hålsbanan, Kungsbanan, invigas. Även Kungsbanan har ritats av Jan Sederholm.

Under årens lopp har Ålands Golfklubb utvecklats till en av de mest välbesökta golfanläggningarna i Norden, med ett stort antal inresande varje sommar. Många spelare uppskattar den öppna och välkomnande Slottsbanan, vid Slottssundets stränder. Men många lovord har även skrivits om Kungsbanan som av många betraktas som en av Nordens bästa skogsbanor.

Ålands Golfklubb utsågs år 2017 av de finska tidningarna Golf Digest, Golflehti samt den digitala golftjänsten Golfpiste till Finlands bästa 36-hålsanläggning. Utöver detta premierades klubben som Finlands trivsammaste golfbana.

Framgångarna till trots fanns behov av att ytterligare vässa sig i den tuffa konkurrensen, något som ledde till beslutet att bygga om den ursprungliga banan, Slottsbanan. För ombyggnaden krävdes dryga två års arbete och en radikal omläggning av flera hålsträckningar. Med en budget på dryga 2,5 miljoner euro skötte den danske banarkitekten Philip Spogárd med säker hand den viktiga uppgiften att föra den mycket uppskattade banan vid Slottssundet in i framtiden. Den nya Slottsbanan stod klar i juli 2020.

Lite kuriosa i sammanhanget: Idag är de flesta av världens golfbanearkitekter internationella men en av tidernas främste golfbanearkitekter i Sverige var faktiskt ålänningen Rafael Sundblom (1890-1958). Under sin yrkesaktiva karriär designade han 16 svenska golfbanor, däribland Halmstads golfklubb. En annan intressant infallsvinkel är att Phil Mickelsons farfar växte upp i Kastelholm, så en dag kommer klubben kanske att få besök av "Leftie" som har sina rötter i Kastelholm.

Här nedanför följer några milstolpar från Ålands Golfklubbs historia:

1974  Ett antal åländska golfentusiaster bildar en golfklubb och i maj 1975 var Ålands Golfklubb r.f. ett faktum.
1975  Klubben anhåller om att få disponera mark för en bana i Kastelholm.

1981-1982 – Beslut fattas om att bygga en golfbana i Kastelholm.
1983  De första nio hålen på Slottsbanan öppnas - äntligen kan man spela golf på Åland!
1984 – Den 12 maj 1984 görs det första historiska Hole in One-slaget på Slottsbanans åttonde hål av gästande spelaren Kaj Grahn från Härjedalens Golfklubb.
1988 – Klubben färdigställer de sista nio hålen och Slottsbanan erbjuder nu 18 hål.

1991 – Museibyrån och golfklubben kommer överens om att nio nya hål kan byggas, det här markerar starten för det som senare blir Kungsbanan.
1993 – Klubben har nu 27 hål att spela på.
1995 – Nu bygger klubben ytterligare 9 hål.
1997 – Klubben har nu två 18 hålsbanor och de får sina namn: Slottsbanan och Kungsbanan

2013 – Nu får Slottsbanan och Kungsbanan sin Prinsessa, en par-3 bana med sex hål av hög kvalitet.
2017 – Vid ett extra föreningsmöte den 2 juli 2017 fattas beslut om att investera i en omfattande ombyggnad av Slottsbanan. För arbetet anlitas den danske banarkitekten Philip Spogárd.
2018 – I slutet av sommaren stängs Slottsbanan för ombyggnad.

2020 – I början av juli står den färdigt ombyggda Slottsbanan klar för spel, men öppningen sker mitt i en brinnande pandemi vilket gör att många återkommande gäster tvingas skjuta fram sina efterlängtade besök på den nya banan. Besökande journalister och experter ger nya Slottsbanan översvallande betyg.

2022 - Den 1-3 september 2022 stod Ålands Golfklubb som värd för en deltävling i Ladies European Tour, då tävlingen Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken arrangerades på Slottsbanan. Under dagarna tre gjorde cirka 120 spelare ur golfsportens världselit upp om en prispott på totalt 250 000 euro.

2023 - Slottsbanan utses av finska golfspelare till Finlands bästa bana med de högsta ranking poängen genom tiderna. Slottsbanan tar även plats på kontinental Europas ranking över de 100 bästa banorna och hål 10 på Slottsbanan kommer med på rankingen av de 100 bästa hålen. 
Ålands Golfklubb stod även värd för den internationella tävlingen EM i Dövgolf som spelades på Kungsbanan den 31 juli-3 augusti.