Styrelse och valberedning

Styrelse - år 2024

Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamheten följer beslut fattade av medlemmarna på vår- och höstmötet.

Jesper Eliasson, ordförande jesper.eliasson@paf.com 040-7423692
Klaus Pärnänen klausparnanen@gmail.com 040-7688755
Jan Lindgren jan.lindgren@aland.net 0457-5018045
Joakim Isaksson joakim@kloink.ax 040-5833199
Trygve Sundblom trygve@aland.net 0457-0596026
Gustaf Eklund gustaf.eklund@vikingline.com 040-6719711

Som föreningens revisorer fungerar Erika Sjölund och Tage Silander.

Valberedning

Valberedningens uppgift
Valberedningen i klubben har en av klubbens viktigaste uppgifter. Den arbetar kontinuerligt med sin verksamhet, d v s att hela tiden ha ögon och öron öppna för kommande rekryteringar till styrelse och kommittéer.

Vårt uppdrag och syfte är att ta fram lämpliga kandidater med önskvärd kompetensprofil till golfklubbens styrelse. Därutöver försöker vi hitta medlemmar som är intresserade av att delta i klubbens verksamhet som exempelvis kommittéordförande och kommittémedlemmar.

Vi vill veta vad du tycker!
För att vårt arbete med att föreslå en styrelse för Ålands Golfklubb ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du som medlem berättar vad du tycker och tänker i så god tid som möjligt innan höstmötet.

Om du är intresserad inför kommande år eller känner någon person som du tycker skulle vara lämplig att driva klubbens verksamhet framåt som styrelsemedlem, kommittéordförande eller ingå i någon kommitté - kontakta gärna oss i valberedningen.

Conny Rundberg, ordförande conny.rundberg@aland.net 0457-3135919
Christina Gustafsson    
Mats Engblom    
Kickan Sundblom