Styrelsen informerar november 2021

Säsongen är för de flesta avslutad vid det här laget, även om både Kungsbanan och Prinsessan fortfarande håller öppet för den som önskar ta en runda i det fina höstväder som verkar hålla i sig! Senhösten var väldigt aktiv inom klubben, med både en fullsatt avslutningstävling (144 tävlande) samt en fullsatt Baltic Storm (108 spelare).

På både Slottsbanan och Kungsbanan har det under de senaste veckorna pågått en hel del förbättringsarbeten, exempelvis större dräneringar på Slottsbanan, där banpersonalen åtgärdar områden som har konstaterats vara lite vattensjuka. I dagarna har också arbetet med att asfaltera vägar på Slottbanan inletts, ett arbete som vi planerar att fortsätta och avsluta under våren.

Ny klubbdirektör

Styrelsen inledde under september månad en rekryteringsprocess med målet att hitta en ny klubbdirektör efter Peter Ellqvist som lämnade klubben den sista augusti. Tjänsten utannonserades i våra egna kanaler samt digitalt på branschsajter både på svenska och finska sidan, vi hade lyxen att få intervjua flera intressanta kandidater. Ett arbete som slutade med att vi har glädjen att välkomna vår egen medlem och försäljningschef Björn Wennström som ny klubbdirektör, Björn har redan axlat rollen som t.f. klubbdirektör efter att Peter lämnade oss. Tillsammans med klubbens övriga team kommer Björn nu att se över hur organisationen ska sättas upp för att effektivast möjligt kunna möta framtidens möjligheter och utmaningar. Från styrelsens sida är vi oerhört glada över att ha kunnat säkra anställningen av Björn och hälsar honom varmt välkommen till klubbdirektörsposten!

Ordförande stiger av

I samma veva kan vi från styrelsens sida meddela att styrelseordförande Mikael Mörn väljer att lämna styrelseposten samt styrelsearbetet efter detta verksamhetsår. Mikael, som har fungerat som klubbens ordförande under de senaste fyra åren, har varit aktiv på många förtroendeuppdrag i klubben under många år och medlem i styrelsen i hela tretton år.

- Det är ett bra tillfälle att lämna över ordförandeklubban till en efterträdare. Vi har efter att ha slutfört Slottsbanan projektet och tagit oss igenom förhoppningsvis den värsta fasen av pandemin snart genomfört vad som ser ut att bli klubbens ekonomiskt starkaste säsong. Framför oss har vi fortsatt en positiv utmaning i form av en deltävling i Ladies European Tour redan inkommande säsong, vi har även ett embryo till vision för fortsatt investering i en förbättrad anläggning, säger Mikael.

Ny ordförande för klubben tillsammans med övriga styrelsemedlemmar samt kommittémedlemmar utses i samband med klubbens höstmöte som traditionsenligt hålls på Smakbyn söndagen den 28 november kl. 13.00. Vid höstmötet tar medlemmarna även bl.a. ställning till kommande säsongs medlems- och spelagifter. Alla medlemmar är varmt välkomna till höstmötet, där vi bjuder på kaffe och kaka!

Projektledare för LET-projektet utnämnd

Under de senaste veckorna har klubben även stärkt organisationen med en projektledare för Ladies European Tour-projektet. Mari Rosenqvist, som har en oerhört bred erfarenhet av större projektledarjobb, nu senast som projektledare för Tall Ships Races och tidigare som mångårig projektledare för beachvolleyturneringen Swatch FivB Open samt evenemanget Sjöfartens dag. Arbetet har redan tagit ett stort kliv på vägen då en nybildad ledningsgrupp för projektet redan finns på plats. 

Ledningsgruppen består i nuläget av Mari, Björn samt representanter för de olika ansvarsområden tourens genomförande kräver. De tre huvudansvarsområdena är transporter och fastighet (Jan Lindgren), aktiviteter på banan (Klaus Pärnänen) samt kringaktiviteter (Veronika Johansson och Tove Jansson). Under varje ansvarsområde finns underansvarsområden där vi inom projektgruppen kommer att behöva ett stort antal frivilliga, något som vi från styrelsens sida har goda förhoppningar om att medlemmarna ska hjälpa till med. Under själva tävlingen kommer alla att kunna bidra, vi räknar med arbetsuppgifter av varierande slag för ca 100 personer! Du kan redan nu anmäla ditt intresse och inom vilket område du vill aktivera dig per e-post till mari@golfclub.ax. Som volontärer skapar vi en unik upplevelse tillsammans! Alla kommer att få volontärskläder, mat under dagarna och magiska minnen! 

Mer information om LET-projektet får du på informationsmötet vi planerar till den 8 december på kvällen, exakt tid och plats återkommer vi till!

Korta beskrivningar av de olika huvudgruppernas ansvarsområden hittar du här nedanför.

Transporter och fastighet - Hur använder vi bäst de möjligheter vi redan har på plats, hur får vi trafiken att fungera, parkeringar, el och extra utrymmen. Och mycket annat praktiskt inom områden som transport, teknik och säkerhet.

På banan - Allt som en tävling av den här storleken behöver och allt som gör att det fungerar smidigt för spelare, tävlingsledning, volontärer och publik. Områdena är tävlingsservice, spelarservice, publikvärdar och sjuk/hälsovård.

Kringaktiviteter - Kan översättas till värdskap för här tar vi hand om VIP, press och media, partners och publik samt arrangerar och genomför den ProAm-tävling som hålls tisdag och onsdag den 30-31 augusti. Kommunikation, partner, ProAm och servering är nyckelfunktionerna i detta område.

 

Tack för att ni tog er tid att läsa igenom denna omfattande information! Förhoppningsvis ses vi på klubbens höstmöte den 28 november!

Med golfhälsningar,

Styrelsen