Lokala regler på Ålands Golfklubb r.f. 2023

ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16) OCH ORGANISKA FÖREMÅL

a) Mark under arbete

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  2. Ban- och avståndsmarkeringar i form av plattor.

c) Flyttbara tillverkade föremål

  1. Pinnar som markerar avståndet, 150-metersmarkering, till greenens mitt är flyttbara hindrande föremål och får tas ner men måste återplaceras på det fasta röret som är ett oflyttbart hindrande föremål.

BOLL TRÄFFAR LEDNINGAR

Om boll träffar ledningstråd eller ledningsstolpe på banan måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och spela en ny boll. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som skall göras).

Plikt för brott mot lokal regel

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

BANMARKERING INNEBÖRD REGEL
Vit Out of bounds 18.2
Gul Pliktområde 17.1
Röd Pliktområde 17.1
Blå Onormala banförhållanden 16
Blå-Vit Onormala banförhållanden, spelförbudszon 16.1

SKYDD AV UNGA TRÄD

Skydd av unga träd identifierade med stödpinne eller ett orange band. Om ett sådant träd påverkar en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 16.

TRÄPALISSADER

De träpalissader som finns på Kungsbanans hål 2 och hål 8 betraktas som oflyttbara hindrande föremål. Regel 16 är tillämplig.

STAKET

Alla staket räknas som ”Out of bounds”.

SKYDDSNÄT

Skyddsnät är tillverkade oflyttbara föremål. Regel 16 är tillämplig.

VÄGAR

Byggda grus- och asfalterade vägar betraktas som tillverkade oflyttbara föremål. Regel 16 är tillämplig.

Plikt för brott mot lokal regel

Matchspel: Förlust av hålet.

Slagspel: Två slag.

Tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavla vid klubbhuset samt vid första tee.

Lokala bestämmelser

Banpersonal som arbetar på banan har företräde.

Bagvagnar får inte dras över tee eller green eller mellan green och greenbunker.