Paikallissäännöt

Paikallissäännöt Ålands Golfklubb r.f. 2023

 

EPÄNORMAALIT KENTTÄOLOSUHTEET (Sääntö 16) JA LUONNON HAITAT

a) Kunnostettava alue

  1. Sinisin paaluin merkattu alue sekä muulla tavalla mainittu alue on kunnostettavaa aluetta josta voi vapautua säännön 16.1 mukaisesti.
  2. Siniset paalut valkoisella yläosalla merkkaavat kiellettyä pelialuetta jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena.  Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1f mukaisesti.
  3. Alue joka on ympyröity valkoisella viivalla on kunnostettavaa aluetta.
  4. Alue bunkkerissa jossa valuava vesi on siirtänyt pois hiekkaa ja on muodostunut syviä vanoja.
  5. Isot tai kovat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan irrallisia luonnonhaittoja, jotka saa poistaa säännön 15.1 mukaisesti, tai kunnostettavaa aluetta josta voi vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti.

b)  Kiinteät haitat

  1. Alue, joka on valkoisella viivalla ympyröity ja liittyy alueeseen joka on määritelty   haittana on sama asema kuin kiinteällä haitalla.
  2. Väylä- ja etäisyysmerkit kun ne ovat laattoja.         

c)  Liikuteltavat haitat

  1. Etäisyysmerkkitolpat, jotka näyttävät 150 metriä viheriön keskelle ovat liikuteltavia haittoja ja saa poistaa mutta ne pitää asettaa takaisin kiinteään putkeensa joka on kiinteä haitta.

SÄHKÖJOHDOT KENTÄLLÄ

Mikäli pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon tai sähkö tolppaan on pelaajan uusittava lyöntinsä rangaistuksetta (sääntö 14.6) edelliseltä paikalta.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta

Yleinen rangaistus (reikäpelissä reiän menetys lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistus).

MERKKITOLPAT MERKITYS SÄÄNTÖ
Valkoinen Out of Bounds 18.2
Keltainen Estealue 17.1
Punainen Estealue 17.1
Sininen Epänormaali kenttäolosuhde 16
Sininen-Valkoinen Epänormaali kenttäolosuhde / Kielletty pelialue 16.1

NUORTEN PUIDEN SUOJELU

Tukikepeillä tai oranssilla nauhalla merkitty nuori puu. Jos tällainen puu haittaa pelaajan stanssia tai hänen aiottua lyöntiä, hänen täytyy rangaistuksetta nostaa ja pudottaa pallo säännön 16 mukaisesti.PAALUAIDAT

Kungsbanan rei’illä 2 ja 8 olevat paaluaidat (estealueen reunat) ovat kiinteitä haittoja. Sääntö 16 sovellettavissa.AIDAT

Kaikki aidat ovat ”Out of bounds”.SUOJAVERKOT

Suojaverkot ovat kiinteitä haittoja. Sääntö 16 sovellettavissa.TIET

Sora ja asfalttitiet ovat kiintetä haittoja. Sääntö 16 sovellettavissa

 

Tilapäiset paikallissäännöt

Tilapäiset paikallissäännöt on nähtävänä klubitalon viereisellä ilmoitustaululla sekä ensimmäisellä tiiauspaikalla.

Paikalliset säännökset

Kentän työntekijät ovat etusijalla.

Golfvaunuja ei saa vetää viheriöllä eikä viheriön ja bunkkerin välistä.