Policydokument

Här nedan hittar ni klubbens samlade policydokument.

Ålands Idrotts visselblåsartjänst 

Ålands Idrott har en visselblåsartjänst som man kan använda sig av. Om du upplever något som bryter mot idrottens värderingar, etiska regler och riktlinjer kan du använda visselblåsartjänsten. I en förening är det medlemmarnas ansvar, och ytterst sett den valda styrelsens, att se till att föreningen följer idrottsrörelsens förhållningsregler. I första hand kan en medlem som upplever att det finns missförhållanden alltid vända sig till föreningens styrelse. 

I vissa fall kan det dock finnas känsliga ärenden där man inte vågar eller vill berätta om det på det vanliga sättet, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder Ålands Idrott en möjlighet att kommunicera konfidentiellt om missförhållanden inom idrotten.

Här länkar vi till visselblåsartjänsten.