Golf i skolan och nya juniorer

Målet och syftet med detta fokusområde är först och främst rekrytering av nya juniorer samt att introducera golfen som en idrottsgren i gymnastikundervisningen.

Vi jobbar med golf i skolan

● Delta på skolidrottsdagar och deltar på friluftsdagar i skolor. 
● Golfträning för barn i åldern 7-10 år. (Starka Barn samt Starka Barns idrottsskola)
● Pröva på dag för föräldrarna tillsammans med sina barn/ungdomar. 

Svenska Golfförbundet har mycket bra material - Golfäventyret i skolan.
Läs mer på deras hemsida!