Golf i skolan och nya juniorer

Mål och syftet med detta fokusområde är först och främst rekrytering av nya juniorer samt att introducera golfen som en idrottsgren i gymnastikundervisningen.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret
● Utarbeta konkreta mål för golf i skolan (vilka skolor, årskurser osv)
● Utbilda gymnastiklärare
● Skapa tydlig information samt exempel på träningar på hemsidan (för idrottslärarna)
● Delta på skolidrottsdagar
● Golfträning för barn i ett antal skolar.
● Jobba med Starka barnprojekt i samband med Ålands idrott
● Pröva på dag för föräldrarna tillsammans med sina barn/ungdomar) 

Svenska Golfförbundet har mycket bra material - Golfäventyret i skolan.
Läs mer på deras hemsida!