Kommittéer

En stor ideell organisation

Ålands Golfklubbs ideella organisation består av 8 kommittéer och styrelse för att driva vår verksamhet framåt.

Medlemsmötet på hösten utser ordförande och ledamöter i samtliga kommittéer. Mandatperioden är ett kalenderår. Kommittéerna har tydliga mål, uppdrag och definierade aktiviteter.

Tveka inte att kontakta någon av dem om du har några frågor om dess verksamhet eller om du själv skulle vilja vara med i någon kommittés arbete.

Kommittéerna gör ett stort ideellt arbete och vi är väldigt glada över det värdefulla arbete som utförs i varje kommitté!

Damkommittén 

Ulla Sjöfelt, ordförande 040-7623435
Sheila Sundblom 0457-5483877
Ann-Britt Mörn 0457-3844042

Damkommittén har en gemensam mailadress - damkommitten@golfclub.ax.

Damkommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Junior- & Elitkommittén

Christer Nordin, ordförande christer.nordin@paf.com 0457-3823229
Conny Sundberg tomtebo@aland.net 0457-3588086
Sara Björk-Södergård sara.b@aland.net 0457-3613639
Emilio Bergroth emiliobergroth@hotmail.com 040-5261300
Jonathan Mörn jonathan.morn@gmail.com 0457-3427828
David Holmberg david_holmberg@hotmail.com 0457-3798969
Monia Widing-Pasuram m.wp@live.se 040-6762771

Läs mer om Junior- & Elitkommitténs verksamhet under deras egen sida - Junior & elit.

Junior- och Elitkommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Marknadskommittén

Björn Wennström, ordförande bjorn@golfclub.ax 040-7043982
Fredrik Björklund gard.bjorklund@gmail.com 040-1522419
Henrik Nordström henrik.nordstrom@turist-konferens.ax 0457-5267087

Marknadskommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Medlemskommittén

Jan Lindgren, ordförande 0457-5018045
Gun Andersson  
Alf Sonntag  
Ulla Österlund  
Monica Grunér  
Hildemar Nordwall  

Medlemskommittén har en gemensam mailadress - medlemskommitten@golfclub.ax.

Medlemskommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Seniorkommittén - herrar

Klaus Pärnänen, ordförande klausparnanen@gmail.com 040-7688755
Bernt Hagström, kassör    

Seniorkommittén - herrar instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Seniorkommittén - damer

Monica Grunér, ordförande monicay@aland.net 0457-5243788
Gun Andersson gun.andersson@aland.net 0457-5267020
Gunilla Södergård gunilla.sodergard@multi.fi 050-5740576

Seniorkommittén - damer instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Tävlingskommittén

Hans Palin, ordförande hans.palin@aland.net 040-7237220
Jan Kavander    
Siri Granskog    
Fanny Granskog    
Dennis Nyman    
Christina Gustafsson    

Tävlingskommittén har en gemensam mailadress - tk@golfclub.ax.

Tävlingskommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Regel- och handicapkommittén

Niklas Rajamäki, ordförande nrgolf@aland.net 040-5019702
Frida Isaksson    
Martti Rajamäki    
Martin Staf    
Jan Leander    

Om Ni har regel- eller handicapfrågor, så kontakta oss i Regel & Handicapkommittén. Ni når oss genom att skicka epost till rhk@golfclub.ax, eller genom att kansliet förmedlar ert ärende till oss.

Regel- och handicapkommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!