Kommittéer

En stor ideell organisation

Ålands Golfklubbs ideella organisation består av 8 kommittéer och styrelsen som driver verksamheten framåt. Medlemsmötet på hösten utser ordförande och ledamöter i samtliga kommittéer. Mandatperioden är ett kalenderår. Kommittéerna har tydliga mål, uppdrag och definierade aktiviteter. Kommittéerna gör ett stort ideellt arbete och vi är väldigt glada över det värdefulla arbete som utförs i varje kommitté!

Tveka inte att kontakta någon av dem om du har några frågor om dess verksamhet eller om du själv skulle vilja vara med i någon kommittés arbete.

Damkommittén 

Ulla Sjöfelt, ordförande 040-7623435
Sheila Sundblom 0457-5483877

Damkommittén har en gemensam mailadress - damkommitten@golfclub.ax.

Damkommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Junior- & Elitkommittén

Christer Nordin, ordförande christer.nordin@paf.com 0457-3823229
Conny Sundberg tomtebo@aland.net 0457-3588086
Monia Widing-Pasuram m.wp@live.se 040-6762771
Fredrik Björklöf fredrik@bjorklof.com 040-0911435
Tomas Koskinen tomas.koskinen68@gmail.com 0457-3421895
Irene Sjölund  irenesjolund@gmail.com 0457-3749623

Läs mer om Junior- & Elitkommitténs verksamhet under deras egen sida - Junior & elit.

Junior- och Elitkommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Marknadskommittén

Henrik Nordström, ordförande henrik.nordstrom@turist-konferens.ax 0457-5267087
Björn Wennström bjorn@golfclub.ax 040-7043982

Marknadskommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Medlemskommittén

Jan Lindgren, ordförande 0457-5018045
Monica Lindman   
Alf Sonntag  
Ulla Österlund  
Monica Grunér  
Hildemar Nordwall  

Medlemskommittén har en gemensam mailadress - medlemskommitten@golfclub.ax.

Medlemskommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Seniorkommittén - herrar

Martin Staf, ordförande martin.staf@aland.net 0457-3456340 
Peter Sandqvist    
Dan Sjöblom    

Seniorkommittén - herrar instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Seniorkommittén - damer

Monica Grunér, ordförande monicay@aland.net 0457-5243788
Gunilla Södergård gunilla.sodergard@multi.fi  050-5740576

Seniorkommittén - damer instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Tävlingskommittén

Siri Granskog    
Fanny Granskog    
Sebastian Lindman    
Wilhelm Bäckman     

Tävlingskommittén har en gemensam mailadress - tk@golfclub.ax.

Tävlingskommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Regel- och handicapkommittén

Niklas Rajamäki, ordförande nrgolf@aland.net 040-5019702
Martti Rajamäki    
Martin Staf    
Jan Leander    

Om Ni har regel- eller handicapfrågor, så kontakta oss i Regel & Handicapkommittén. Ni når oss genom att skicka epost till rhk@golfclub.ax, eller genom att kansliet förmedlar ert ärende till oss.

Regel- och handicapkommitténs instruktions- och uppdragsbeskrivning hittar ni här!

Bankollen 

Har du frågor som handlar om våra banor kan du kontakta personalen på klubben genom att skicka e-post till bankoll@golfclub.ax