Riktlinjer för resor till tävlingar utanför Åland

Ändringar av riktlinjer under coronavirus-pandemin:

Vi rekommenderar inte tävlingsspel i Sverige under den regel som fastställts av den finska regeringen och det finns ingen reseersättning under denna period tills reglerna har ändrats för resa till Sverige.

Reseersättning är fortfarande på plats för tävlingsspel i Finland men viktigt att i förväg kontakta Junior- & elitkommittén under dessa svåra ekonomiska tider. Ta kontakt med Christer Nordin (christer.nordin@paf.com) eller Jonny Lindman (jonny.lindman@aland.net).

Riktlinjer för rese-ersättning för tävlingsgolfare
För ersättning enligt ÅGK reseersättningsriktlinjer ska spelaren uppfylla kriterierna för Tävlingsjuniorer samt följa riktlinjerna i detta dokument. Ersättningsriktlinjerna gäller tillsvidare. Junior- och elitkommittén meddelar om eventuella förändringar.

Juniortävling i Finland på distriktsnivå - (ersätts med max 115 €/spelare/resa)
Ersättningen inkluderar boende, golfavgifter (startavgift & polletter (max 2 per/dag).

 • Junior Challenge Tour, fd Alue Tour
 • Future Tour, fd Tsemppi Tour

Chauffören ersätts med bränslekostnad (0,16 €/km upp till totalt max 500 km).

Juniortävling i Finland på nationell nivå – (ersätts med max 300 €/spelare/resa)
Ersättningen inkluderar boende, golfavgifter (startavgift, polletter (max 2 per/dag), banguide & inspel).

 • Finnish Junior Tour

Chauffören ersätts med bränslekostnad (0,16 €/km upp till totalt max 800 km).

Juniortävling i Sverige & Future Tour i Finland
Klubben arrangerar 1-2 gemensamma resor till SGDF minitour och/eller Rookietour samt 1-2 gemensamma resor till Future Tour i Finland, där klubben står för max 115 €/spelare/resa för ”nya” spelare för att få tävlingserfarenhet. Ersättningen inkluderar eventuellt boende, golfavgifter (startavgift & polletter (max 2 per/dag).

Chauffören ersätts med bränslekostnad (0,16 €/km upp till totalt max 500 km) på de gemensamma resorna.

Övriga juniortävlingar (på SGDF minitour och/eller Rookietour) ersätts enbart med tävlingsavgiften.

Seniortävling (tourer/tävlingar som ingår listas nedan) – (ersätts med max 400 €/spelare/resa)
Vid extra hög tävlingskostnad kan spelaren i förhand ansöka om extra tillägg till reseersättningen.

 • Nordic Golf League/LET access
 • Swedish Golf tour som ej ingår i Nordic Golf League
 • Ecco Tour som ej ingår i Nordic Golf League
 • Nordic Golf League kval
 • Finska mästerskapen (Slag- och matchspel)
 • Finnish Tour
 • Kval till Finnish Tour

OBS! Gäller vid alla seniortävlingar

Med hänvisning till följande text och efter godkännande från JoE-kommittén så ersätter klubben enligt följande:

 • Anmälningsavgifter till tävlingar utanför Åland samt kostnader för ev. polletter och vagn ifall det inte ingår.
 • Möjlighet att boka resor gratis till tävling med Viking Line genom klubben (Jonny) och då även erhålla frukost ombord fritt.
 • Övriga rese- och boendekostnader står spelaren själv för.

Internationella senior amatörtävlingar och andra internationella juniortävlingar
Dessa tävlingar ansöks på förhand. Kommittén beslutar om ersättning från fall till fall.

Ersättning för tävlingar på Future Series och Oakley tour
Golfavgifter (startavgift).

 • Future Series (f.d. minitouren) (startavgift max 750 sek/tävling)
 • Oakley Tour (f.d. SeeMore Tour) (startavgift 700 sek/tävling)

Övriga ersättningsriktlinjer

Transport
Resorna företas i första hand med egen eller föräldrars bil. Kilometerersättningen för resor med egen bil är 0,16€ per km (ersätts för bränsle) upp till en viss total km beroende på tour/tävling och spelare skall försöka samåka så långt det är möjligt. Klubben ersätter en ledare per full personbil.

I situationer där antalet spelare överstiger antalet som ryms i egen/förälders bil så ersätter föreningen antingen ytterligare en ledare + bil eller en större hyrbil. Det förmånligare alternativet av dessa bör eftersträvas. Stäm av med Idrottsledaren om du är osäker.

Båtresa bokas och hanteras av klubbens resebokare (Jonny Lindman - jonny.lindman@aland.net)

Logi (spelaren bokar själv)
Spelare skall försöka dela rum så långt det är möjligt. Extra säng och flerpersoners rum rekommenderas för att hålla nere kostnaderna.

Anhållan om rese-ersättning
Reseersättningen skall lämnas till klubben senast 7 dagar efter avslutad resa. Ansökan lämnas in till kansliet (maria@golfclub.ax). Reseersättningsmall finns nedan i pdf-fil nedan.

Ledare vid juniortävling erhåller fri båtresa och fri logi.

Om budgeten inte räcker, kommer ersättningen att minskas under säsongen.

Anmälning till tävlingar utanför Åland
Resor till fastlandet är förhandsbokade, resor till Sverige måste deltagarna meddela Jonny/Maria senast 2 veckor före avresa.

Spelaren anmäler sig själv till tävlingar utanför Åland. 

När spelaren vet om den kommit med kontaktar den omgående klubbens resebokare Jonny Lindman (jonny.lindman@aland.net) per mejl.

I mejlet bör framgå;
(1) vem som åker,
(2) födelsetid och bilens registreringsnummer samt,
(3) ett mobiltelefonnummer till ledaren som åker med.

I alla Viking Line bokningar till Finland, utom för Future Tour, är inspel inräknat, d.v.s man åker kvällen innan inspelsdagen. Meddela om du inte tänker spela in.