Priser och information

Som medlem i Ålands Golfklubb har du tillgång till en naturskön 36-hålsanläggning med en trevlig restaurang, välfylld golfshop och fina övningsområden.

Är det något du undrar över kan du alltid kontakta receptionen per e-post info@golfclub.ax eller per telefon +358-18-41500. Är det frågor som gäller våra banor hänvisar vi dig till bankoll@golfclub.ax  

Nedan hittar du allmän medlemsinformation, stadgar, information om våra årsavgifter, försäkingsskydd med mera.

MEDLEMSAVGIFTER 2024

I samtliga aktiva medlemsskap ingår försäkringssskydd via Ålands Golfklubbs medlemskap i Finska Golfförbundet.

Medlemsavgifter senior + spelrätt senior

I medlemsskap ingår fritt spel på Prinsessan. Medlemsgreenfee om 80 euro på Slottsbanan och 30 euro på Kungsbanan kan erläggas för spel på resp. bana. (Medger ej rabatt på gäst till reducerat pris, eller rabatt på golfbil.)

 
SENIOR MEDLEMSKAP   
Medlemskap 365 euro

Köp till spelrätt på banan

Spelrätt alla banor innebär fritt spel på samtliga banor, rätt att ta med gäst till rabatterad greenfee samt även rätt till rabatterat bilpris (kan ej förbokas).

Spelrätt Kungsbanan innebär fritt spel på Kungsbanan, rabatterat bilpris, rätt att ta med gäst till rabatterad greenfee på Kungsbanan. Här finns även möjlighet att lösa medlemsgreenfee på Slottsbanan för enskilda rundor om 80 euro/runda.

SENIOR SPELRÄTT  
Spelrätt alla banor            395 euro
Spelrätt Kungsbanan 150 euro

Årsavgift heltidsstuderande

Heltidsstuderande avgift finns för studerande, max 26 år. Studieintyg skall lämnas/mailas till kansliet vid betalning av avgiften. (Medger ej rabatt på gäst till medlems-pris, eller rabatt på golfbil.)

 
 HELTIDSSTUDERANDE  
Medlemskap och spelrätt 300 euro

Passiv medlem

I passivt medlem skap ingår 10 rundors spel på Prinsessan, i övrigt ingen spelrätt.

PASSIV MEDLEM  
Medlemsavgift                    90 euro

Avgift ungdomar och barn 

Den ålder som anges på ungdomar och barn avser det kalenderår medlemmen fyller år. (Medger ej rabatt på gäst till reducerat pris, eller rabatt på golfbil.)

AVGIFT UNGDOMAR  OCH BARN - spel + medlemsavgift  
Ålder 19-21 år 300 euro
Ålder 13-18 år 180 euro
Ålder 0-12 år 130 euro

Nybörjaravgifter

I nybörjaravgiften ingår: fritt spel på Prinsessan och Kungsbanan. (Medger ej rabatt på gäst till reducerat pris, eller rabatt på golfbil.) Nybörjaravgiften gäller endast vid genomförd kurs på Ålands Golfklubb.

 
NYBÖRJARAVGIFTER - spel + medlemsavgift  
Senior 280 euro
Heltidsstuderande (upp till 26 år) 170 euro
Ålder 19-21 år 170 euro
Ålder 13-18 år 90 euro
Ålder 0-12 år 65 euro

Träningsavgift knatte

Vid betalning av knatteavgiften, ingår fritt spel på Prinsessan samt 12 träningstillfällen.

TRÄNINGSAVGIFTER  
Knatte 0-12 år 100 euro

Bagskåpsavgifter 2024 

 
BAGSKÅP - priser 2024  
Litet skåp - övre plan 65 euro
Litet skåp - nedre plan 75 euro
Mellanstort - övre plan 95 euro
Mellansort - övre plan med EL 105 euro
Mellanstort - nedre plan 115 euro
Mellansort - nedre plan med EL 125 euro
STORT 135 euro
STORT med EL 145 euro

Vill du hyra ett skåp hos oss kontakta kansliet på info@golfclub.ax så ser vi över vad som finns ledig och passar dina behov. På stora skåp både med och utan el har vi väntelista. 

Länk till försäkringssydd hos Pohjola