Riktlinjer för våra juniorer och tävlingsspelare

Juniorer 21 år eller yngre

Vad erbjuder ÅGK dig?

 • Privatlektioner med pro, enligt träningsgrupp. 
 • Inomhusträning i Ålands Idrottscenter mot avgift jan-mars. 
 • Gruppträningar. 
 • Får delta i individuella klubbtävlingar gratis.
 • Möjlighet att delta i Wiklöf Holding Juniortour, Wiklöf Holdin Juniorelitrunda och Wiklöf Holding Elitrunda. 
 • Kickoff.
 • Säsongsavslutning.
 • Sommarjuniorläger. 

Vad förväntar ÅGK sig av dig?

 • Medlem i ÅGK.
 • Deltar i kickoff/talka/träningar.
 • Meddelar alltid om förhinder till tränare (via Suomisport). 
 • Visar intresse och hjälper klubbens tränare inför och efter träningar om möjligt. 
 • Visar ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på hemmaklubben och på de golfklubbar som gästas. 
 • Följer klubbens Alkohol- och drogpolicy. 
 • Följer klubbens High-five regler. 

Tävlingsspelare 13-21 år

Vad erbjuder ÅGK dig som tävlingsspelare?

 • Rangekort, säsongskort enligt träningsgrupp. 
 • Privatlektioner med pro, antal beroende på träningsgrupp. 
 • Gruppträningar. 
 • Får delta i individuella klubbtävlingar gratis.
 • Kickoff.
 • Säsongsavslutning.
 • Sommarjuniorläger. 
 • Ersättning vid tävlingsspel utanför Åland, enligt klubbens reseersättningspolicy. 
 • Tillgång till träningshjälpmedel. 

Vad förväntar ÅGK sig av våra tävlingsspelare?

 • Medlem i och representerar ÅGK vid tävlingar. 
 • Du är 21 år eller yngre. 
 • Du deltar i och prioriterar klubbmästerskap (senior och junior) samt klubbtävlingar och elitrundor. 
 • Tävlar utanför Åland. 
 • Du har valt att satsa på din golfkarriär och har en drivkraft att utveckla ditt spel och tränar på egen hand året runt utanför de träningar klubben erbjuder. 
 • Deltar i gruppträningar med ÅGK:s tränare. 
 • Närvarar vid andra aktiviteter (t.ex. kickoff, teambuilding, talka) som arrangeras.
 • Förhinder rapporteras ALLTID till ledare eller tränare (via Suomisport). 
 • Ställer upp som hjälptränare för de yngre juniorerna om behov finns. 
 • Träningsplanering med Head-pro samt dokumenterar utförd träning för uppföljning med Head-pro. 
 • Lämnar in tävlingsplanering för säsongen och meddelar förändringar till klubbens Head-pro/kommittén. 
 • För statistik över tävlingsronder och lämnar det till Head-pro. 
 • Visar intresse och hjälper klubbens tränare inför och efter träningar om möjligt. 
 • Visar ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på hemmaklubben och på de golfklubbar som gästas. 
 • Deltar i ett visst antal rangeplock under säsongen. 
 • Prioriterar klubbens kläder under tävlingar och tävlingsresor. 
 • Följer klubbens Alkohol- och drogpolicy. 
 • Följer klubbens High-five regler. 

Tävlingsspelare över 21 år

Spelare över 21 år ska skicka in en skriftlig ansökan om stöd från klubben för tävlingsverksamhet till Junior- och Elitkommittén. Ansökan ska innehålla en detaljerad plan över vilka tävlingar som man ämnar spela utanför Åland och vilka kostnader dessa beräknas medföra. Utöver detta bör man även ange vilka tävlingar man ämnar spela på hemmaplan samt beskriva sitt träningsupplägg under säsongen. Ansökan kan även innehålla andra kostnader kopplat till golfen som man önskar anhålla om stöd för. Kommittén behandlar ansökan tillsammans med Head-pro och förbehåller sig rätten att neka stöd om kommittén tillsammans med Head-pro inte anser satsningen ambitiös nog.

Riktlinjerna uppdaterade på hemsidan 16.04.2024.