Styrelsen informerar mars 2022

Bästa ÅGK:are,

Boka datumet! Snart är det vårmöte och den 23:e april önskar vi att så många medlemmar som möjligt kommer till mötet där ÅGK i sedvanlig ordning bjuder på dryck och tilltugg. Där presenterar styrelsen vad som är på gång i klubben, hur vår ekonomi ser ut 2022 och hur det gick 2021. Du som medlem är bland annat med och beslutar om bokslutet och om ansvarsfrihet kan fastställas. Separat kallelse kommer.

På styrelsemötet den 9:e mars 2022 fattades en rad viktiga beslut för att utveckla vår fina golfanläggning. Målbilden i varje beslut är att gå från bra till enastående.

Betydande investeringar. Efter ett gott år 2021 och ett starkt bokningsläge 2022 beslöt styrelsen att genomföra i stort sett hela det investeringspaket som godkändes på höstmötet. För drygt en halv miljon euro köper vi bland annat in:

 • två fairwayklippare,
 • en spruta för ogräsbekämpning,
 • fyra singelklippare (sådana vår personal går med på greenerna)
 • sex nya golfbilar och garage för uthyrningen
 • solskydd och nya utemöbler till restaurangen
 • renovering av receptionen
 • och asfalterar vidare på Slottsbanan

Höstmötet gav styrelsen rätt att ta nya lån totalt om 800 000 euro under 2022, men som det ser ut dagsläget torde vi klara av det mesta med egna medel och samtidigt korta av gamla lån i god takt. Vi har ca 3,3 miljoner euro i gamla lån.

Förlikning med Kim Berglund. Efter en långdragen process som har handlat om en eventuell återanställningsskyldighet har parterna enats om att 10 000 euro är ett lämpligt belopp för att sluta strida. Att fortsätta rättsprocesserna tär på krafter i vår personal, som behöver fokusera på verksamheten. Därmed har Kim tagit tillbaka sina yrkanden och ingen av parterna kan framföra några nya krav mot varandra i framtiden och Kim är välkommen att spela golf på ÅGK.

Mera Philip Spógard. För att få fortsatta råd om hur vi utvecklar våra golfbanor och framför allt håller linjen beslöt styrelsen att köpa in Philips tjänster. Han kommer att besöka oss en gång per år och lämna åtgärdsförslag som vi kan kombinera med vår bankonsult Per Gundtofts kompetens inom banskötsel.

Utveckla din golf med Track Man. Tillsammans med Chris Waldron har klubben köpt in en Track Man. Något som länge efterfrågats av framför allt junior och elitsidan men som kan komma att hjälpa alla golfare att bota slicen. Boka en tid med Chris!

Organisation och uppdrag. Alla kommittéer har fått komma in med sina synpunkter på hur de vill driva sitt arbete för klubbens bästa. Många goda förslag har inkommit och styrelsen har fastställt nya uppdragsbeskrivningar.

Inte mobba, kränka eller knarka. Styrelsen fastslog följande policys som följer ÅI:s riktlinjer:

 • Drogpolicy för Ålands Golfklubb
 • Jämställdhetspolicy
 • Barn- och ungdomspolicy
 • Handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering
 • Banpolicyn reviderad version

Kommittébeskrivningar och policys publiceras på hemsidan under nästa vecka.

Ladies European Tour. Sist men definitivt inte minst kan vi glädjande konstatera att den drygt 120 personer stora projektorganisationen som leds av Jannik Svahnström och Mari Rosenqvist går från klarhet till klarhet i sina förberedelser. Engagemanget i grupperna är stort och en tät dialog hålls med det finska golfförbundet och LET-organisationen. Det kommer att bli ett härligt evenemang som kommer att lyfta Slottsbanans dragningskraft ytterligare.

 

Vänliga hälsningar

Jesper Eliasson, ordförande