Styrelsen informerar

Bästa ÅGK:are,

2021 var ett mycket lyckat år för klubben på många sätt, under ledning av vår tidigare ordförande Mikael Mörn. Fler golfare sökte sig till oss, både medlemmar och framförallt gäster från finska fastlandet. Golfjournalister i hela Norden jämförde Slottsbanan med de bästa och klubbens ekonomi återhämtade sig starkt. Vi hade ett 60-tal juniorer i träning och golfsporten tog ett historiskt kliv framåt i och med satsningen på att arrangera Ladies European Tour i Kastelholm. 

Från bra till enastående!

Inom några månader är våren här och vi kan börja spela golf igen på vår fina anläggning i Kastelholm. Under tiden arbetar banpersonalen hårt med vinterunderhåll av banor och kringområden. Alla golfare - och speciellt vi medlemmar som äger banan - har två helt otroligt viktiga banjobb att göra för att ÅGK skall bli enastående:

  1. Lägg tillbaka torven så läker fairway och så slipper vi tråkiga lägen när bollen ligger i en grop.
  2. Kika efter nedslagsmärken och reparera ett par stycken även fast de inte är dina egna, så rullar bollen jämnt och fint. Utveckla din teknik hur du knuffar in gräset från kanterna (inte gräver/lyfter från botten).

Varför är det så viktigt? Ifjol spelades strax under 40 000 rundor på Slotts och Kungs, vilket i sin tur ger ett stort antal inspel mot klubbens greener, med många nedslagsmärken att reparera! Det är en i det närmaste omöjlig uppgift för vår avlönade banpersonal att reparera alla dessa nedslagsmärken men en superlätt uppgift för 1 000 spelande medlemmar och 7 000 unika gäster. Faktum är att om alla som spelar skulle tänka så här så skulle de reparera max fem nedslag per runda. Rätt coolt och mycket hedersamt!

För oss golfspelare är golfbanorna guldet i upplevelsen. Det är därför vi återkommer efter både dåliga och bra rundor. 

Medlems- och spelavgifter nu fakturerade

Du som har valt att ta emot fakturor från golfklubben via e-post har i dagarna fått fakturan för medlems- och spelavgifter för säsongen 2022 och ni som får den på traditionellt sätt via posten kommer att få den inom de närmaste dagarna.

Som alltid är klubbens ekonomi som hårdast ansträngd i början av året då klubben inte har några intäkter efter oktober månad. Tänk gärna på att betala din faktura snarast möjligt för att säkerställa att vi kan göra de viktiga förberedelser som krävs inför säsongen.

Styrelsebeslut från den 5:e januari 2022

5:e januari träffades den nya styrelsen för att konstituera sig, vilket sker varje nytt år efter att medlemmarna under höstmötet valt sin styrelse.

Vi noterade att bokningsläget av gäster är något bättre än motsvarande period i fjol. Vi räknar med att flertalet av de finska gäster som besökte oss 2021 planerar återkomma 2022 samt att vi äntligen kan välkomna våra svenska vänner som inte fick resa hit ifjol. 

Produkten är allt. För första gången i klubbens historia beslöt vi att införa en banpolicy som skall hjälpa oss att gå från bra till enastående. Texten i sig gör inte susen men den hjälper oss att visa vad styrelsen vill och i vilken riktning vi leder organisationen för att skapa en oemotståndlig spelupplevelse. Se gärna publicerad banpolicy nedan.

Förberedelserna med Ladies European Tour går bättre än förväntat och ett 120-tal medlemmar har hittills anmält sig för att jobba under LET-veckan när proffsen kommer till ön. Vi arbetar hårt med att få in fler sponsorer för att säkra eventet rent ekonomiskt och inom några månader kan vi mer säkert rapportera förväntade resultateffekter.

För att öka arbetskapaciteten inom styrelsen samt att avlasta klubbdirektören Björn Wennström - vars huvudsakliga uppdrag är att lyckas med greenfee-affären som i sin tur är helt avgörande för en god ekonomi och bibehållandet av förmånliga medlemsavgifter - fastställdes följande ansvarsfördelning på förslag av klubbens ordförande Jesper Eliasson: 

  • Jannik Svahnström – ÅGK:s vice ordförande och styrelsens LET-ansvarige/ordförande för ÅKG:s LET (Ladies European Tour) organisation.
  • Joakim Isaksson – Ansvarig golfbanor och uppföljning och uppdatering av banpolicy. 
  • Jan Blomqvist – Ansvarig fastigheter, representerar ÅGK i initiativ avseende gästboende i Kastelholmsområdet.
  • Jan Lindgren – Stöd till Jan Blomqvist i fastighetsutvecklingsfrågor, representerar ÅGK i initiativ avseende gästboende i Kastelholmsområdet.
  • Rebecca Hermans – Juridiskt stöd till ordförande och klubbdirektör vid ingående av avtal, personalfrågor, finansiering eller övrigt.
  • Enligt tidigare beslut ansvarar styrelsemedlemmarna Klaus Pärnänen för LET-tävlingsarrangemang och Jan Lindgren LET-fastighet och -teknik. Dessutom är Klaus ordförande för seniorkommittén och Jan är ordförande för medlemskommittén.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen gm Jesper Eliasson