Styrelse och valberedning

Styrelse - år 2022

Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamheten följer beslut fattade av medlemmarna på vår- och höstmötet.

Jesper Eliasson, ordförande jesper.eliasson@paf.com 040-7423692
Jannik Svahnström, vice ordförande janniksva@gmail.com 040-5062326
Klaus Pärnänen klausparnanen@gmail.com 040-7688755
Jan Lindgren jan.lindgren@aland.net 0457-5018045
Joakim Isaksson joakim@kloink.ax 040-5833199

Ansvarsfördelning i styrelsen

  • Jannik Svahnström – ÅGK:s vice ordförande och styrelsens LET-ansvarige/ordförande för ÅKG:s LET (Ladies European Tour) organisation.
  • Joakim Isaksson – Ansvarig golfbanor och uppföljning och uppdatering av banpolicy. 
  • Jan Lindgren – Ansvarig fastighetsutvecklingsfrågor, representerar ÅGK i initiativ avseende gästboende i Kastelholmsområdet.
  • Enligt tidigare beslut ansvarar styrelsemedlemmarna Klaus Pärnänen för LET-tävlingsarrangemang och Jan Lindgren LET-fastighet och -teknik. Dessutom är Klaus ordförande för seniorkommittén och Jan är ordförande för medlemskommittén.

Som föreningens revisorer fungerar Erika Sjölund och Tage Silander.

Valberedning

Valberedningens uppgift
Valberedningen i klubben har en av klubbens viktigaste uppgifter. Den arbetar kontinuerligt med sin verksamhet, d v s att hela tiden ha ögon och öron öppna för kommande rekryteringar till styrelse och kommittéer.

Vårt uppdrag och syfte är att ta fram lämpliga kandidater med önskvärd kompetensprofil till golfklubbens styrelse. Därutöver försöker vi hitta medlemmar som är intresserade av att delta i klubbens verksamhet som exempelvis kommittéordförande och kommittémedlemmar.

Vi vill veta vad du tycker!
För att vårt arbete med att föreslå en styrelse för Ålands Golfklubb ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du som medlem berättar vad du tycker och tänker i så god tid som möjligt innan höstmötet.

Om du är intresserad inför kommande år eller känner någon person som du tycker skulle vara lämplig att driva klubbens verksamhet framåt som styrelsemedlem, kommittéordförande eller ingå i någon kommitté - kontakta gärna oss i valberedningen.

Conny Rundberg, ordförande conny.rundberg@aland.net 0457-3135919
Teija Engman    
Christina Gustafsson    
Mats Engblom