Klubbdirektören informerar - december 2020

Hej medlemmar och samarbetspartners!

En ovanlig säsong går nu mot sitt slut. Prinsessan är fortsatt öppen för spel när vädret tillåter. Kungsbanan stänger inom kort vilket innebär en rekordlång säsong. Vi kan glädja oss åt att alla medlemmar verkligen har haft fantastiska möjligheter att spela mycket golf under säsongen 2020. Närmare 20.000 rundor har medlemmarna spelat, tillsammans med de 5.000 rundor som våra gäster spelat så motsvarar det cirka 6 varv runt jorden. Folkhälsa på hög nivå med andra ord.

Under hösten har ÅGK genomfört både ett uppskjutet vårmöte och ett ordinarie höstmöte. Vid det senare mötet gavs möjligheten att följa mötet via Zoom (digitalt). Valberedningens förslag till styrelse och kommittéer, som finns redovisade på vår hemsida, godkändes av höstmötet. Investeringsplanen godkändes också, men kommer att kunna sättas i verket först när styrelsen ser att vi kan uppnå de förväntade intäkterna. Här är vi som många andra påverkade av Covid-19 och dess följder. På höstmötet utsågs Berit Sirén, Sverker Sirén och Anders Wiklöf till hedersmedlemmar efter förtjänstfulla insatser för Ålands Golfklubb. De har bland annat haft en stor del i förverkligandet av Slottsbanan 2.0.

När det gäller restaurangen så löper samarbetet med Björklunds vidare under år 2021. Vi för samtal kring förbättringsmöjligheter och ser fram emot en mer normal säsong med hög servicenivå och många restaurangbesökare under hela säsongen 2021.

Chris fortsätter sin verksamhet på samma sätt som tidigare. Vi tittar tillsammans på hur vi på sikt bland annat kan göra rangen mer attraktiv och öka intresset för att träna golf.

Bokningsläget inför säsong 2021 ser bra ut när det gäller finska besökare. Björn Wennström och jag har varit i Helsingfors för att träffa olika nyckelpersoner inom golfbranschen i Finland. Åland är hett som resmål för 2021 är deras samstämmiga bedömning. När det gäller svenska gäster så råder viss försiktighet när det gäller att boka starttider för nästa säsong. Vi hoppas på en bra effekt när vaccineringarna startar inom kort i Sverige och att vi åter kan välkomna svenska gäster.

På golfanläggningen sker fortsatt en hel del banarbeten med bland annat bekämpning av svamp på greenerna och åtgärder för att förbättra bunkerkanterna. Det har även satts upp svarta hålskyltar på stenar i samband med entrén till varje enskilt hål på Slottsbanan. Wastearean på hål 8 är nu färdigbyggd och det som återstår är att fylla upp med sand. Synbara förändringar är också de omfattande röjningar av sly som talkagruppen gjort vid tee 14 och tee 15 samt borttagande av tistlar och annat ogräs på många delar av Slottsbanan. Utöver det har denna grupp av frivilliga medlemmar även byggt en fin altan vid kiosken på Slottsbanan. Ett stort tack till talkagruppen!

Ålands Golfklubb fortsätter att vara aktuell både lokalt och i Norden. Nyligen skrev Ålands Handel ett rejält reportage om klubben. I samband med höstmötet skedde intervjuer som användes i Ålands Radio och även i lokaltidningar. Den svenska tidningen Golfbladet har nyss kommit ut med ett 7-sidigt reportage om Ålands Golfklubb.

Vi jobbar vidare med att undersöka möjligheterna att arrangera LET (Ladies European Tour) år 2022. Det skulle ge ÅGK en kvalitetsstämpel som golfanläggning som vi skulle ha nytta av långt in i framtiden. Finansieringen kräver att vi får med oss samarbetspartners för detta arrangemang. I arbetet med LET har vi ett utmärkt stöd från Finska Golfförbundet.

ÅGK deltar också i diskussionerna om hur Kastelholmsområdet kan utvecklas. Det finns många exempel på golfanläggningar där dels fastighetsutveckling och dels utveckling av andra aktiviteter har varit framgångsrika.

Ett stort tack till alla medlemmar som medverkat på olika sätt till att en historiskt märklig säsong gick att genomföra på ett bra sätt!

Vi önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Hälsningar

Peter Ellqvist