Golf i skolan och nya juniorer

Målet och syftet med detta fokusområde är först och främst rekrytering av nya juniorer samt att introducera golfen som en idrottsgren i gymnastikundervisningen.

Vad är våra viktigaste actions/vad vill vi göra konkret

● Utarbeta konkreta mål för golf i skolan (vilka skolor, årskurser osv)
● Utbilda gymnastiklärare
● Skapa tydlig information samt exempel på träningar på hemsidan (för idrottslärarna)
● Delta på skolidrottsdagar
● Golfträning för barn i ett antal skolar. (Starka barn-projekt)
● Pröva på dag för föräldrarna tillsammans med sina barn/ungdomar)

Svenska Golfförbundet har mycket bra material - Golfäventyret i skolan.
Läs mer på deras hemsida!