Riktlinjer för våra tävlingsspelare och juniorer

Juniorer upp till 21 år

Vad erbjuder ÅGK dig?

 • Rangekort (2 poletter om dagen) 35€
 • Privatlektioner med pro, 1 lektioner á 25 minuter per säsong
 • Inomhusträning i golfhallen
 • Gruppträningar under hela året
 • Får delta i individuella klubbtävlingar gratis
 • Möjlighet att delta i knatte- och/eller juniortour
 • Säsongsavslutning
 • Sommarjuniorläger till subventionerat pris

Vad förväntar ÅGK sig av dig?

 • Medlem i ÅGK
 • Du är 21 år eller yngre
 • Deltar i kickoff/talka/träningar
 • Meddelar alltid om förhinder till tränare
 • Visar intresse och hjälper klubbens tränare inför och efter träningar om möjligt
 • Visar ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på hemmaklubben och på de golfklubbar som gästas
 • Följer klubbens Alkohol- och drogpolicy
 • Följer klubbens High-five regler

Tävlingsspelare 13-21 år

Vad erbjuder ÅGK dig?

 • Rangekort, säsongskort
 • Privatlektioner med pro, 7 lektioner á 25 minuter per säsong
 • Gruppträningar under hela året
 • Får delta i individuella klubbtävlingar gratis
 • Säsongsavslutning
 • Sommarjuniorläger till subventionerat pris
 • Ersättning vid tävlingsspel utanför Åland, enligt klubbens reseersättningspolicy
 • Tillgång till träningshjälpmedel

Vad förväntar ÅGK sig av dig?

 • Medlem i och representerar ÅGK
 • Du är mellan 13 och 21 år
 • Du deltar i och prioriterar klubbmästerskap (senior och junior) samt klubbtävlingar och elitrundor
 • Tävlar utanför Åland
 • Du har valt att satsa på din golfkarriär och har en drivkraft att utveckla ditt spel och tränar på egen hand året runt utanför de träningar klubben erbjuder
 • Om möjligt delta i gruppträning
 • Närvarar vid andra aktiviteter (kickoff, teambuilding, talka) som arrangeras.
 • Förhinder rapporteras ALLTID detta till ledare eller tränare
 • Ställer upp som hjälptränare för de yngre juniorerna och/eller leder junior-/knattetour
 • Träningsplanering med Head-pro samt dokumenterar utförd träning för uppföljning med pro
 • Lämnar in tävlingsplanering för säsongen och meddelar förändringar till klubbens Head-pro
 • För statistik över tävlingsronder och lämnar det till Head-pro
 • Informerar idrottsledare om tävlingar genom att maila info@golfclub.ax
 • Visar intresse och hjälper klubbens tränare inför och efter träningar om möjligt
 • Visar ett föredömligt uppträdande på och utanför banan, både på hemmaklubben och på de golfklubbar som gästas
 • Följer klubbens Alkohol- och drogpolicy
 • Följer klubbens High-five regler

Tävlingsspelare över 21 år

Spelare över 21 år ska skicka in en skriftlig ansökan om stöd från klubben för tävlingsverksamhet till Junior- och Elitkommittén. Ansökan ska innehålla en detaljerad plan över vilka tävlingar som man ämnar spela utanför Åland och vilka kostnader dessa beräknas medföra. Utöver detta bör man även ange vilka tävlingar man ämnar spela på hemmaplan samt beskriva sitt träningsupplägg under säsongen. Ansökan kan även innehålla andra kostnader kopplat till golfen som man önskar anhålla om stöd för. Kommittén behandlar ansökan tillsammans med headpro och förbehåller sig rätten att neka stöd om kommittén tillsammans med headpro inte anser satsningen ambitiös nog.

Riktlinjerna uppdaterade på hemsidan 08.04.2022.