Riktlinjer för resor till tävlingar utanför Åland

Riktlinjer för resor till tävlingar utanför Åland för året 2022

Riktlinjer för rese-ersättning för tävlingsgolfare
För ersättning enligt ÅGK reseersättningsriktlinjer ska spelaren uppfylla kriterierna för Tävlingsjuniorer samt följa riktlinjerna i detta dokument. Ersättningsriktlinjerna gäller tillsvidare. Junior- och elitkommittén meddelar om eventuella förändringar.

Juniortävling i Finland på distriktsnivå - (ersätts med max 115 €/spelare/resa)
Ersättningen inkluderar boende, golfavgifter (startavgift & polletter (max 2 per/dag).

 • FJT Challenge Tour
 • Future Tour
 • Juniortävlingar (endagstävling) i Sverige

Chauffören ersätts med bränslekostnad (0,16 €/km upp till totalt max 500 km).

Juniortävling i Finland på nationell nivå – (ersätts med max 300 €/spelare/resa)
Ersättningen inkluderar boende, golfavgifter (startavgift, polletter (max 2 per/dag), banguide & inspel).

 • Finnish Junior Tour (inkl.kval)

Chauffören ersätts med bränslekostnad (0,16 €/km upp till totalt max 800 km).

Seniortävling (tourer/tävlingar som ingår listas nedan) – (ersätts med max 400 €/spelare/resa)
Ersättningen inkluderar bränslekostnad (0,16 €/km upp till totalt max 1000 km), boende, golfavgifter (startavgift, inspel, polletter (max 2 per/dag) och banguide). Vid extra hög tävlingskostnad kan spelaren i förhand ansöka om extra tillägg till reseersättningen.

 • Nordic Golf Tour (damer)
 • MoreGolf Mastercard Tour (herrar)
 • Ecco Tour (inkl.kval)
 • Finska mästerskapen (Slag- och matchspel)
 • Finnish Tour (inkl.kval)

Internationella senior amatörtävlingar och andra internationella juniortävlingar
Dessa tävlingar ansöks på förhand. Kommittén beslutar om ersättning från fall till fall.

Ersättning för tävlingar på Future Series och Ligma Tour
Ersättning inkluderar ersättning för bränslekostnad (0,16 €/km upp till totalt max 500 km) och golfavgifter (startavgift).

 • Future Series (startavgift max 900 sek/tävling)
 • Ligma Tour (startavgift 900 sek/tävling)

Övriga ersättningsriktlinjer

Transport
Resorna företas i första hand med egen eller föräldrars bil. Kilometerersättningen för resor med egen bil är 0,16€ per km (ersätts för bränsle) upp till en viss total km beroende på tour/tävling och spelare skall försöka samåka så långt det är möjligt. Klubben ersätter en ledare per full personbil.

I situationer där antalet spelare överstiger antalet som ryms i egen/förälders bil så ersätter föreningen antingen ytterligare en ledare + bil eller en större hyrbil. Det förmånligare alternativet av dessa bör eftersträvas. Stäm av med Idrottsledaren om du är osäker.

Båtresa bokas och hanteras av klubbens resebokare Christer Nordin. 

Logi (spelaren bokar själv)
Spelare skall försöka dela rum så långt det är möjligt. Extra säng och flerpersoners rum rekommenderas för att hålla nere kostnaderna.

Anhållan om rese-ersättning
Reseersättningen skall lämnas till klubben senast 7 dagar efter avslutad resa. Ansökan lämnas in till klubbens representant Chrsiter Nordin. Reseersättningsmall finns nedan i pdf-fil nedan.          

Ledare vid juniortävling erhåller fri båtresa och fri logi.

Om budgeten inte räcker, kommer ersättningen att minskas under säsongen.

Anmälning till tävlingar utanför Åland
Resor till fastlandet och Sverige måste deltagarna meddela Christer senast 2 veckor före avresa.

Spelaren anmäler sig själv till tävlingar utanför Åland.

När spelaren vet om den kommit med kontaktar den omgående klubbens resebokare Christer Nordin. 

I mejlet bör framgå;
(1) vem som åker,
(2) födelsetid och bilens registreringsnummer samt,
(3) ett mobiltelefonnummer till ledaren som åker med.

I alla Viking Line bokningar till Finland, utom för Future Tour, är inspel inräknat, d.v.s man åker kvällen innan inspelsdagen. Meddela om du inte tänker spela in.