Riktlinjer för resor till tävlingar utanför Åland

Riktlinjer för resor till tävlingar utanför Åland för året 2023

Riktlinjer för reseersättning för tävlingsgolfare
För ersättning enligt ÅGK reseersättningsriktlinjer ska spelaren uppfylla kriterierna för Tävlingsjuniorer samt följa riktlinjerna i detta dokument. Ersättningsriktlinjerna gäller tillsvidare. Junior- och elitkommittén meddelar om eventuella förändringar.

Juniortävling i Finland på distriktsnivå - (ersätts med max 130 €/spelare/resa)
Ersättningen inkluderar boende, golfavgifter (startavgift & polletter (max 2 per/dag).

 • FJT Challenge Tour
 • Future Tour
 • Juniortävlingar (endagstävling) i Sverige

Chauffören ersätts med bränslekostnad (0,25 €/km vid transport av en spelare, 0,35 €/km för transport av två eller fler spelare upp till totalt max 500 km). Kostnad för parkering ersätts också.

Juniortävling i Finland på nationell nivå – (ersätts med max 300 €/spelare/resa)
Ersättningen inkluderar boende, golfavgifter (startavgift, polletter (max 2 per/dag), banguide & inspel).

 • Finnish Junior Tour (inkl.kval)

Chauffören ersätts med bränslekostnad enligt ovan upp till totalt max 800 km.

Seniortävling (tourer/tävlingar som ingår listas nedan) – (ersätts med max 400 €/spelare/resa)
Ersättningen inkluderar bränslekostnad enligt ovan upp till totalt max 1.000 km, boende, golfavgifter (startavgift, inspel, polletter (max 2 per/dag) och banguide). Vid extra hög tävlingskostnad kan spelaren i förhand ansöka om extra tillägg till reseersättningen.

 • Nordic Golf Tour (damer)
 • MoreGolf Mastercard Tour (herrar)
 • Ecco Tour (inkl.kval)
 • Finska mästerskapen (slag- och matchspel)
 • Finnish Tour (inkl.kval)

Internationella senior amatörtävlingar och andra internationella juniortävlingar
Dessa tävlingar ansöks på förhand. Kommittén beslutar om ersättning från fall till fall.

Ersättning för tävlingar på Future Series och Ligma Tour – (ersätts med max 250 €/spelare/resa)
Ersättningen inkluderar boende, golfavgifter (startavgift & polletter (max 2 per/dag). Utöver detta utgår km-ersättning eller andra kostnader för transportmedel om max 125 €/tävling.

 • Future Series
 • Ligma Tour

Övriga ersättningsriktlinjer

Transport
Resorna företas i första hand med egen eller föräldrars bil. Kilometerersättningen för resor med egen bil är 0,25€/km alt. 0,35€/km vid samåkning (ersätts för bränsle) upp till en viss total km beroende på tour/tävling och spelare skall försöka samåka så långt det är möjligt.

I situationer där antalet spelare överstiger antalet som ryms i egen/förälders bil så ersätter föreningen antingen ytterligare en ledare + bil eller en större hyrbil. Det förmånligare alternativet av dessa bör eftersträvas. Stäm av med resebokaren om du är osäker.

Båtresa bokas och hanteras av klubbens resebokare Christer Nordin. 

Logi (spelaren bokar själv)
Spelare skall försöka dela rum så långt det är möjligt. Extra säng och flerpersoners rum rekommenderas för att hålla nere kostnaderna.

Anhållan om reseersättning
Reseersättningen skall lämnas till klubben senast 7 dagar efter avslutad resa. Ansökan lämnas in till klubbens representant Christer Nordin genom att maila christer.nordin@paf.com eller fylla i formuläret för reseersättning via denna länk. Länken fungerar tyvärr endast för de som är inloggade med gmail!          

Om budgeten inte räcker, kommer ersättningen att minskas under säsongen.

Anmälning till tävlingar utanför Åland
Resor till fastlandet och Sverige måste deltagarna meddela Christer senast 2 veckor före avresa.

Spelaren anmäler sig själv till tävlingar utanför Åland.

När spelaren anmält sig till en tävling kontaktar den omgående klubbens resebokare Christer Nordin. 

I mejlet bör framgå;
(1) datum och tid för ut- och hemresa samt sträckan,
(2) vem/vilka som åker,
(3) födelsetid och bilens registreringsnummer samt,
(4) ett mobiltelefonnummer till ledaren som åker med.

Reseräkning Klicka här för att komma till Google formuläret där du fyller i din reseräkning.