Medlemsrekrytering 2024

Bli medlem i Ålands Golfklubb och spela på Kungsbanan och Prinsessan för 415 euro under säsongen 2024. 
Kampanjen gäller under tidsperioden 1.2-31.5.2024, därefter gäller ordinarie priser för medlems- och spelavgift.

För att nyttja detta erbjudande gäller det att spelaren är: 

  • Helt ny medlem i klubben: Har inte tidigare varit medlem i klubben. Giltigt spelhandicap från annan/tidigare klubb bör uppvisas.
  • Man kan även vara nygammal medlem: Har inte varit inskriven som medlem i Ålands Golfklubb under de tre senaste åren, d v s 2021-2023.
  • Ej nybörjare (för detta finns en egen prissättning). *
    Gäller för full spelrätt på Kungsbanan och Prinsessan under hela säsongen 2024 från det att medlemskapet tecknas. **

Medlemsavgift ny/nygammal medlem 2024:                                                           365 €
Spelavgift Kungsbanan och Prinsessan ny/nygammal medlem 2024:                  50 €
Totalt kampanjpris 2024:                                                                                             415 €

*Nybörjare som har gått kurs hos Ålands Golfklubb under tidigare säsong men ännu inte har varit inskriven som medlem i Ålands Golfklubb har möjlighet att använda sig av ordinarie nybörjaravgift (2024: 280 € för senior). Notera att det krävs två fadderrundor innan spel kan inledas samt att nybörjaravgiften omfattar Kungsbanan och Prinsessan (ej Slottsbanan).                         

**Vill man ha full spelrätt på Slottsbanan kan man antingen betala mellanskillnaden (345 €) eller betala enskilda rundor på Slottsbanan till ordinarie medlemsgreenfee (80 €/runda) och spara kvittona. Då beloppet på sparade kvitton motsvarar eller överstiger 345 € visar medlem upp kvitton till kansli och registreras därefter för full spelrätt även på Slottsbanan.

Kontakta ÅGK:s kansli per e-post info@golfclub.ax eller per telefon 018-41500 så hjälper vi dig med medlemsregisteringen.