Ålands Golfklubb söker Klubbdirektör

Ålands Golfklubb är i en stark utvecklingsfas med startskottet i den nu ombyggda Slottsbanan, en ombyggnad som fått stort genomslag och som idag är en bana som ofta jämförs med de bättre banorna i norra Europa.

Redan i början av september 2022 kommer Slottsbanan att välkomna en deltävling i Ladies European Tour. I klubbens ambition finns att delta i utvecklingen av boende i närområdet och i det längre perspektivet att även utveckla vår andra 18-håls bana, Kungsbanan, till en högre standard.

Rollen
Du står inför möjligheten att leda Ålands Golfklubb i stark utveckling och hög ambitionsnivå. Du har det ekonomiska ansvaret och styr verksamheten. Du är en synlig ambassadör för klubben och en i teamet som levererar upplevelser till medlemmar, gäster, sponsorer och andra besökare. Som klubbdirektör leder du medarbetare och ger dem möjlighet att utvecklas, både i sina roller och som team. Du ansvarar för att anläggningen är i ett mycket gott skick med noggrannhet i detaljer. Tillsammans med styrelsen arbetar du med klubbens och anläggningens långsiktiga utveckling. Du säkerställer en väl fungerande relation med samarbetspartners (vår Pro med shop och utbildning samt vår restauratör). Mot externa intressenter som exempelvis partners, golfförbund, media, landskapet, kommun och intresseorganisationer, är det du som företräder klubben.

Dig vi söker
Du är en trygg, social och ärlig person med stor integritet, en skicklig lagbyggare som kan få hela teamet involverat och därmed delaktiga, ansvarstagande och engagerade. Du är en dokumenterat god ledare med förståelse för vikten av att förvalta och utveckla affären. För att lyckas är det nödvändigt med nyfikenhet och kreativitet – att ha ett intresse för försäljning och marknadsföring samt hur du kan göra för att utveckla klubben. Genom ditt ledarskap, din servicekänsla och din energi är du en förebild för medarbetare, medlemmar och andra intressenter. Flytande kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligen som muntligen, är ett krav medan kunskaper i finska är meriterande.

Mer information
Om du vill veta mer, kontakta ordförande Mikael Mörn på tel + 358 (0)40 769 2894 eller vice ordförande Jannik Svahnström på tel +358 (0)40 506 2326 (bägge kvällstid). Din ansökan riktar du till Styrelsen, Ålands Golfklubb, PB 111, 22101 Mariehamn eller per e-mail till styrelsen@golfclub.ax. Sista ansökningsdag är 30 september 2021.