Bokslutet

Välkomna på vårmöte torsdag den 26 april kl. 18:00 i Kastelholm. Här finns bokslutet för 2022 att ta del av.