Players 1st – medlemsundersökning!

Den 28 juni kommer hälften av klubbens medlemmar att få den första enkäten av medlemsundersökningen från Players 1st i sin mailbox. Observera att den kan hamna i skräpkorgen.

Undersökningen består av 67 frågor och beräknas ta ca 10-15 minuter att svara på. Det är möjligt att svara på enkäten på svenska och finska.

I mailet från Players 1st klickar ni på rutan Besvara undersökningen för att komma vidare. Förstahandsvalet på språket är automatiskt finska, men ändras enkelt till svenska så att även enkätspråket ändras till svenska.

För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Finska Golfförbundet. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang. För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur vi alla medlemmar ser på verksamheten och anläggningen.

Undersökningen vänder sig till medlemmar från 19 år och skickas ut via mejl vid två tillfällen under golfsäsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Den andra undersökningen skickas ut den 27 september, för er som inte får en mailinbjudan nu i juni.