Klubbtävling, Avslutningsscramble 8/10

Avslutningsscramble, Lördagen den 8 oktober

Kanonstart kl. 12.00 på Slottsbanan (max antal lag – 36 lag)

4-manna texas scramble, där minst 4 av varje spelares utslag måste väljas.

Tävlingen spelas med handicap (se nedan).

Anmälan senast torsdag 6 oktober kl. 12.00 till receptionen eller via Golfbox tävlingsmodul.

Tävlingsavgift 40€/lag

REGLER FÖR TÄVLINGEN: 

4-manna scramble – regler   
Samtliga tävlare slår sin boll från tee. Därefter väljer man den bäst placerade bollen och markerar denna. MÄRK! 4 utslag måste väljas per spelare.       

Därefter placerar tävlarna i valfri ordning inom en klubblängd och man spelar sina slag.  Alla fyra spelare får spela nästa slag.

OBSERVERA! När bollen en gång placerats och är i vila får den inte omplaceras.    

Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man på green placerar bollarna inom ett klubbhuvud. På green (INTE foregreen) får alla putta. Så fort någon i laget hålat ut noteras scoren och laget fortsätter till nästa hål. (Man kan alltså inte längre försöka att sätta en putt om någon i laget redan har hålat ut).      

Alla spelare spelar från sina ordinarie tee d v s herrar från 54 - och damer från tee 47.  

Laget skall bestå av 4 spelare (lagsammansättning fri). Tävlingen spelas med hcp (se exempel nedan).

I lagets handicap beaktas spelarnas spelhandicap i rangordning från den bästa.
- 4 spelare: 0,20, 0,15, 0,10 ja 0,05 

Exempel:
4 spelare, spelhandicap 5, 10, 20 ja 25:

Laghandicapet blir 0,2 x 5 + 0,15 x 10 + 0,1 x 20 + 0,05 x 25 = 6,75. Handicap => 7 slag

OBS!
Boll utanför green får ALDRIG droppas / placeras in på green. Boll i hinder får ALDRIG placeras ur hindret men får placeras inom ett scorekort och läget skall då återskapas.(ex pluggad boll skall pluggas och en boll som ligger under vatten i ett vattenhinder får inte placeras på torr plats i hindret).  

När spelaren slår ett slag på green får han inte tillåta sin caddie, sin partner eller dennes caddie att ställa sig på eller intill puttlinjens förlängning bakom bollen.    

Spelare får inte byta boll under spelet av ett hål.      

Plikt mot ovanstående "obs" är två slag!    

Herrar och damer med ålder 70+ gå fram en tee, om så önskas och är möjligt. Meddela kansliet vid anmälan.       

Barn (pojkar) som är 12 år och yngre kan välja att spela från tee 47 på Slottsbanan. Meddela kansliet vid anmälan.