KM för Seniorer och juniorer 18 september

KM seniorer & juniorer

Söndag 18 september

Första start kl. 11.30 Slottsbanan

Max 48 spelare (spel i 3-boll klassvis)

Spelform SCR (scratch)

 

Klasser

Yngre juniorer, födda 2008 eller senare             tee 47

Äldre juniorer, födda 2001 – 2007                      tee 54

Senior herrar H50, födda 1963 – 1972               tee 54

Senior damer D50, födda 1963 – 1972              tee 47

Senior herrar H60, födda 1953 – 1962              tee 54

Senior damer D60, födda 1962 eller tidigare     tee 47

Senior herrar H70, födda 1952 eller tidigare     tee 50

 

Anmälan senast torsdag 15 september kl. 12.00 till receptionen eller via Golfbox tävlingsmodul.

Ingen tävlingsavgift. Tävlingen öppen endast för ÅGK-medlemmar.

 

STARTORDNING - D50, D60, H70, H60, H50, ÄJ, YJ

 

Information tävlingsbestämmelser - Klubbmästerskapen

Minst sex spelare i varje klass skall vara anmälda för att tävlingen ska genomföras. Om sex spelare anmälts och någon spelare utan giltig orsak (se avsnitt ”Avbryta tävling”) inte startar i tävlingen stryks tävlingen. Tävlingsledning kan ta beslut att frångå denna princip vid behov.

I tävlingar med olika ålderskategorier (KM för seniorer och juniorer) skall spelare anmäla sig i den klass man tillhör enligt ovanstående tabell med följande undantag;

Juniorer
Om för få deltagare anmält sig till klass ”Yngre Juniorer” har de som anmält sig rätt att anmäla om sig till klassen ”Äldre Juniorer” och spelar då förstås enligt samma villkor. Juniorerna har ingen handicapgräns. Yngre Juniorer spelar slaggolf (max. par +5 slag).

Seniorer
Om det, när den utannonserade anmälningstiden gått ut, visar sig att det i någon klass anmälts färre än 6 deltagare har de anmälda spelarna rätt att anmäla om sig i någon klass med lägre ålderskategori.

För att få delta i någon KM-tävling får spelaren inte ha ett högre HCP än 28,0. (gäller ej HCP-KM)