Tävlingar

Tävlingar

Nu finns årets klubbtävlingar presenterade nedan (med reservation för eventuella ändringar). Under vårens gång och ju närmare vi kommer säsongsstart kommer tävlingarna att läggas upp efterhand i Golfbox tävlingsmodul.

Första klubbtävlingen som spelas i år är Reklambutiken söndagen den 19 maj. Tävlingen spelas i år som en individuell slagtävling i 2 klasser.

Hälsningar från tävlingskommittén och kansliet