Tävlingsbestämmelser

Allmänna bestämmelser för tävlingar 2023. (Uppdaterat 29/6-23)

Tävlingsbestämmelser

Allmänna bestämmelser för tävlingar 2023

Vem får delta i tävlingarna

Alla som har grönt kort har rätt att delta i våra tävlingar. Tävlingskommittén tillsammans med sponsor har dock möjlighet att bestämma att begränsa hcp-gränsen i tävlingarna. Vid lagtävlingar får man vanligtvis räkna max 36 i hcp.

Alla våra tävlingar förutom klubbmästerskapen är öppna tävlingar. Öppna tävlingar innebär att alla, medlemmar och gästspelare, har rätt att delta. Gästspelare betalar anmälningsavgift samt greenfee. 

Anmälan till tävling

Anmälningen till en tävling öppnar i Golfbox två veckor innan tävlingsdagen. Anmälningstiden för tävlingarna går ut kl. 12:00 torsdag före tävlingsdagen, om inget annat meddelats.
Efteranmäld spelare tas enbart in som reserv för en avanmäld spelare eller för att fylla en icke fulltalig boll. En efteranmäld spelare betalar 5 € i förseningsavgift.

Anmäld spelare som uteblir utan avanmälan får först en varning och vid upprepning tävlingsförbud i två veckor.

Anmälningsavgifter

Partävling

20 €/par

3-manna lag

30 €/lag

4-manna lag

40 €/lag

Singeltävling

10 €/senior

Katastrofgolf

Meddelas i inbjudan - anmälningsavgiften går oavkortat till Röda korset

  • Förseningsavgift vid efteranmälan – 5 €  per person.
  • Juniorer till och med 21 år spelar avgiftsfritt i singeltävlingar.
  • Tävlingssponsor spelar avgiftsfritt i den tävling som de sponsrar. 
  • Anställda vid Ålands Golfklubb samt medlemmar i tävlingskommittén får delta avgiftsfritt vid tävlingar.  
  • Spelare från annan klubb betalar greenfee + tävlingsavgift.
  • Ingen tävlingsavgift tas ut vid KM-tävlingar.

Start i tävling

Spelaren ska anmäla till receptionen att han/hon är på plats och betala anmälningsavgift i god tid före ens starttid. Vid lagtävling behöver endast en i laget anmäla att laget är på plats och betala anmälningsavgiften. 
Spelaren/laget bör vara vid första tee senast 10 minuter innan ens starttid. Vid försening eller förhinder bör kansliet underrättas så snabbt som möjligt, senast en timme före första starttiden. Vid senare avanmälan betalar spelaren full tävlingsavgift.

Avbryta tävling

Det är inte tillåtet att avbryta en tävling och/eller utebli dag 2 eller 3 i en flerdagarstävling utan giltig orsak. Om man blir sjuk skall detta omgående anmälas till kansliet eller tävlingsledare. Att avbryta en tävling utan giltig orsak kan medföra påföljder i form av t.ex. tävlingsförbud en viss period.

Starttid och startordning

Starttiderna finns på klubbens hemsidan (www.agk.ax) senast kl. 12:00 fredag innan tävlingsdagen, om inget annat angivits i inbjudan. Vid lottning av startordning tas enbart önskemål om tidig eller sen start i beaktande.

I tävling med slag- respektive poängbogeyklass har du möjlighet att välja vilken klass du vill spela i, meddela detta till kansliet. Om en spelare vid anmälan inte anger önskad klass kommer en spelare med 12,5 eller högre i handicap att anmälas till poängbogeyklassen medan spelare med lägre handicap anmäls till slagtävlingsklassen.

Två dagars tävling har omvänd startordning dag två. Vid KM gäller lottning efter resultat där den bästa spelaren inför sista dagen slår ut sist i sin klass.

Starttiderna i KM är i regel klassvis men tävlingsledningen äger rätt att flytta spelare till annan grupp om omständigheterna så kräver. 

Under tävlingsdagen har tävlingsledningen rätt att även i övriga tävlingar flytta spelare från en fastställd starttid till en annan, dock inte så att det påverkar spelarnas förberedelsetid och uppvärmning märkbart.

Registrering av resultat

I våra tävlingar registreras spelresultaten digitalt via Golfbox. 
En spelare per boll registrerar in bollens resultat via den länk som mailas ut till alla deltagare inför tävlingen. De spelare som inte registrerar scorerna digitalt bör registrerar resultaten på scorekort. 

Om deltagarna i en boll av någon anledning inte kan registrera resultaten digitalt registreras det av kansliet efter färdigspelad rond. Då lämnas korrekt ifyllda scorekort med  underskrift av markör och spelare in till kansliet. Läs igenom resultaten tillsammans i bollen när ronden är färdigspelad så att spelare och markör är överens och resultaten är korrekt ifyllda. 

När ronden är färdigspelad ska alla spelare kontrollera att det står ett F vid ens namn/lag i leaderboarden för tävlingen (i tävlingskalendern på www.agk.ax) för att säkerställa att resultaten är registrerade.

Prisutdelning

Prisutdelning sker normalt omgående efter avslutad tävling eller avslutad klass, då resultatlistan är klar. 

I de flesta tävlingar delas alla priser ut efter placering men i vissa tävlingar kan även priser lottas ut. Vid tävlingar där pris lottas ut bör man närvara vid prisutdelning för att kunna vinna på lotten. 

Spelare som placerat sig bland de tre bästa i tävlingen är alltid garanterad pris. 

Övrigt

Tee

Tävlingar arrangerade av Tävlingskommittén spelas på Kungsbanan från tee 48 (damer) och tee 56 (herrar) och på Slottsbanan från tee 47 (damer) och tee 54 (herrar). Vid enskilda tävlingar kan detta frångås.

Pojkar som är 12 år eller yngre kan välja att spela från tee 48 på Kungsbanan eller tee 47 på Slottsbanan. Meddela kansliet vid anmälan. (ej tillåtet vid km-tävlingar, vid dessa spelar alla deltagare från tävlingens ordinarie tee).

I klubbtävlingar där spelaren spelar på egen boll från tee till hål (singeltävlingar (ej KM) och bästboll) får herrar och damer med åldern 70+ gå fram en tee, om så önskas och är möjligt. Meddela kansliet vid anmälan. Om spelare som är 70+ väljer att gå fram en tee ändras också dennes spelhandicap. Detta tillåts ej vid lagtävlingar som scramble, schamble eller greensome tävlingar.

Minst antal deltagare

Minst sex spelare i varje klass/tävling ska vara anmälda för att en tävling ska genomföras. Om sex spelare anmälts och någon spelare utan giltig orsak (se avsnitt ”Avbryta tävling”) inte startar i tävlingen stryks tävlingen. Tävlingsledningen kan ta beslut att frångå denna princip vid behov.

Vid klubbmästerskap genomförs klasser vid minst 3 anmälda deltagare i klassen. Tävlingsledningen kan ta beslut att frångå denna princip vid behov. 

Golfbil

Det är enbart spelare med giltigt läkarintyg som har rätt att nyttja golfbil vid tävling. Vid tillfällig skada kan tävlingsledare i samråd med tävlingskommiténs ordförande besluta om att tillåta nyttjande av golfbil. Vid tillfällig skada ska en anmälan om önskemål att nyttja golfbil göras senast i samband med att anmälningstiden för tävlingen går ut till kansliet eller per mail till tävlingskommiteén (tk@golfclub.ax). 

Det är inte tillåtet för andra spelare än han/hon som har tillåtelse att nyttja golfbil att ha sin bag på bilen under ronden.

Påföljden vid brott mot tävlingsbestämmelserna rörande Golfbil medför diskvalifikation av spelaren. 

Husdjur

Inga husdjur får medtagas i bollen under en tävling.

Scramble

I tävlingar som spelas i tävlingsformen scramble med hcp beräknas lagets hcp ut till närmaste heltal enligt följande rangordning från det bästa slaghandikapet i laget

4 spelare      20 procent, 15 procent, 10 procent och 5 procent

3 spelare      30 procent, 20 procent och 10 procent

2 spelare      40 procent och 20 procent

Klubbmästerskap

Klubbmästerskap spelas i följande klasser

Herrar

Klubbmästerskapen för herrar spelas under tre dagar med totalt 54 hål, 18 hål per dag.

Damer

Klubbmästerskap för damer spelas under två dagar totalt 36 hål, 18 hål per dag.

Övriga klasser

Övriga klasser, förutom herr och dam, spelas över 18 hål under en dag.

Yngre juniorer, födda 2009 eller senare  

Äldre juniorer, födda 2002 – 2008

Senior herrar H50, födda 1964 – 1973

Senior damer D50, födda 1964 – 1973                       

Senior herrar H60, födda 1954 - 1963

Senior damer D60, födda 1963 eller tidigare

Senior herrar H70, födda 1953 eller tidigare

HCP-KM                  

Caddie

I km-klasserna yngre och äldre junior tillåts inte spelarna att ha caddie.

Åldersklasser

I tävlingar med olika ålderskategorier (KM för seniorer och juniorer) skall spelare anmäla sig i den klass man tillhör enligt ovanstående tabell med följande undantag:

Juniorer

Om för få deltagare anmält sig till klass ”Yngre Juniorer” har de som anmält sig rätt att anmäla om sig till klassen ”Äldre Juniorer” och spelar då förstås enligt samma villkor.

Seniorer

Om det, när den utannonserade anmälningstiden gått ut, visar sig att det i någon klass anmälts färre än 6 deltagare har de anmälda spelarna rätt att anmäla om sig i någon klass med lägre ålderskategori.

Korthåls KM

Spelas i två klasser, mixed klass samt juniorklass. 3 varv på Prinsessan


KM-match

Gruppspel spelas under hela säsongen. Finalspel, semifinaler samt final och bronsmatch spelas under en bestämd dag i slutet av säsongen. KM-match spelas i en mixed klass där spelaren spelar från sin ordinarie tee.