Tävlingsbestämmelser

Allmänna bestämmelser för tävlingar 2022

Vem får tävla
Alla som har grönt kort har rätt att delta i våra tävlingar. Tävlingskommittén tillsammans med sponsor har dock möjlighet att bestämma att begränsa hcp-gränsen i tävlingar.
Alla våra tävlingar förutom klubbmästerskapen är ”öppna” tävlingar om inget annat anges. Öppna tävlingar innebär att alla, medlemmar och gästspelare, har rätt att delta.

Anmälan till tävling
Anmälningen till en tävling öppnar i Golfbox två veckor innan tävlingsdatum. Anmälningstiden går ut torsdagen innan tävlingsdagen kl. 12:00, om inget annat meddelats.
Efteranmäld spelare tas enbart in som reserv för en avanmäld spelare eller för att fylla en icke fulltalig boll. En efteranmäld spelare betalar 5 € i förseningsavgift.
Anmäld spelare som uteblir utan avanmälan får först en varning och vid upprepning tävlingsförbud i två veckor.

Anmälningsavgifter

Partävling

20 €/par

3-manna scramble

30 €/lag

4-manna scramble

40 €/lag

Singeltävling

10 €/senior

Katastrofgolf

Meddelas i inbjudan - anmälningsavgiften går till Röda korset

  • Förseningsavgift vid efteranmälan – 5 €  per person.
  • Juniorer till och med 21 år spelar avgiftsfritt i singeltävlingar.
  • Spelare från annan klubb betalar greenfee + tävlingsavgift.
  • Alla KM-tävlingar är gratis.

Start i tävling
Vid försening eller förhinder bör kansliet underrättas senast en timme före första starttiden. Vid senare avanmälan betalar spelaren full tävlingsavgift.

Avbryta tävling
Det är inte tillåtet att avbryta en tävling och/eller utebli dag 2 eller 3 i en flerdagarstävling utan giltig orsak. Om man blir sjuk skall detta omgående anmälas till kansliet. Att avbryta en tävling utan giltig orsak kan medföra påföljder i form av t.ex. tävlingsförbud en viss period (bestäms av tävlingskommittén).

Starttid och startordning
Starttiderna finns på klubbens anslagstavla samt på hemsidan (www.agk.ax) senast fredagen innan tävlingsdagen kl. 12:00, om inget annat angivits i inbjudan.

I tävling med slagklass respektive poängbogeyklass startar normalt de som spelar poängbogey först. Du har möjlighet att välja i vilken klass du vill spela i, meddela detta till kansliet. Om en spelare vid anmälan inte anger önskad klass kommer en spelare med 12,5 eller högre i handicap att anmälas i poängbogeyklassen, medan spelare med lägre handicap anmäls i slagtävlingsklassen.

Två dagars tävling har omvänd startordning från och med dag två. Vid KM gäller lottning efter resultat där den bästa spelaren inför sista dagen slår ut sist.

Starttiderna i KM är i regel klassvis men tävlingsledningen äger rätt att flytta spelare till annan grupp om omständigheterna så kräver. Under tävlingsdagen har tävlingsledningen rätt att även i övriga tävlingar flytta spelare från en fastställd starttid till en annan, dock inte så att det påverkar spelarnas förberedelsetid och uppvärmning märkbart.

Registrering av resultat
I våra tävlingar registreras spelresultaten digitalt via Golfbox. Deltagarna registrerar in sitt resultat via den länk som mailas ut till alla deltagare inför tävlingen. Om deltagarna i en boll av någon anledning inte kan registrera resultaten digitalt registreras det av kansliet efter färdigspelad rond. Tänk på att gå igenom resultaten i bollen när ronden är färdigspelad så att spelare och markör är överens. För smidigast och mest effektiv digital registrering av resultaten bestäm en i bollen som registrerar digitalt medan övriga registrerar resultaten på scorekort. När ronden är färdigspelad ska alla spelare kontrollera att det står ett F vid ens namn/lag i leaderboarden för tävlingen (i tävlingskalendern på www.agk.ax) för att säkerställa att att resultaten är registrerade.

Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt omgående efter avslutad tävling eller avslutad klass, då resultatlistan är klar. I de allra flesta tävlingar delas alla priser ut efter placering men i vissa tävlingar kan även priser lottas ut. Spelare som placerat sig bland de tre bästa i tävlingen är alltid garanterade pris.

Klubbmästerskap
Klubbmästerskap spelas i följande klasser

Herrar
Klubbmästerskapen för herrar spelas under tre dagar med totalt 54 hål, 18 hål per dag.

Damer
Klubbmästerskap för damer spelas under två dagar totalt 36 hål, 18 hål per dag.

Yngre juniorer, födda 2008 eller senare  

Äldre juniorer, födda 2001 – 2007

Senior herrar H50, födda 1963 – 1972

Senior damer D50, födda 1963 – 1972                       

Senior herrar H60, födda 1953 - 1962

Senior damer D60, födda 1962 eller tidigare

Senior herrar H70, födda 1952 eller tidigare

HCP-KM                  

Övriga klasser förutom herr och dam spelas över 18 hål under en dag.

Korthåls KM
Spelas i mixed klass samt juniorklass, 3 varv på Prinsessan

KM-match
Gruppspel spelas under hela säsongen. Finalspel, semifinaler samt final och bronsmatch spelas under en bestämd dag i slutet av säsongen. KM-match spelas i en mixed klass där spelaren spelar från sin ordinarie tee.

Minst sex spelare i varje klass skall vara anmälda för att tävlingen ska genomföras. Om sex spelare anmälts och någon spelare utan giltig orsak (se avsnitt ”Avbryta tävling”) inte startar i tävlingen stryks tävlingen. Tävlingsledning kan ta beslut att frångå denna princip vid behov.

I tävlingar med olika ålderskategorier (KM för seniorer och juniorer) skall spelare anmäla sig i den klass man tillhör enligt ovanstående tabell med följande undantag;

Juniorer
Om för få deltagare anmält sig till klass ”Yngre Juniorer” har de som anmält sig rätt att anmäla om sig till klassen ”Äldre Juniorer” och spelar då förstås enligt samma villkor.

Seniorer
Om det, när den utannonserade anmälningstiden gått ut, visar sig att det i någon klass anmälts färre än 6 deltagare har de anmälda spelarna rätt att anmäla om sig i någon klass med lägre ålderskategori.

För att få delta i någon KM-tävling får spelaren inte ha ett högre HCP än 28,0. (gäller ej HCP-KM)

Övrigt
Tävlingar arrangerade av Tävlingskommittén spelas på Kungsbanan från tee 48 (damer) och tee 56 (herrar) och på Slottsbanan från tee 47 (damer) och tee 54 (herrar). Vid enskilda tävlingar kan detta frångås.

Pojkar som är 12 år eller yngre kan välja att spela från tee 48 på Kungsbanan eller tee 47 på Slottsbanan. Meddela kansliet vid anmälan. Vid lagtävlingar får man generellt sätt räkna max 36 i hcp.

I klubbtävlingar (med hcp) arrangerade av Tävlingskommittén får herrar och damer med ålder 70+ gå fram en tee, om så önskas och är möjligt. Meddela kansliet vid anmälan. Om spelare som är 70+ väljer att gå fram en tee (där det är möjligt) ändras också dennes spelhandicap.

Inga husdjur får medtagas i bollen under en tävling.

I tävlingar som spelas i tävlingsformen scramble med hcp beräknas lagets hcp ut till närmaste heltal enligt följande rangordning från det bästa slaghandikappet i laget

4 spelare       20 procent, 15 procent, 10 procent och 5 procent
3 spelare       30 procent, 20 procent och 10 procent
2 spelare       40 procent och 20 procent